PostASe – fotoj, filmoj, blogenskriboj

•ĵaŭdo, 5 Februaro 2009 • 1 komento

Pasis jam monato post la lasta Ago-Semajno. Dume mi sukcesis trovi en la reto plurajn fotogaleriojn, filmojn kaj blogenskribojn rilatajn al ĝi. Do, jen ĉiuj ligiloj, kiujn mi kolektis ĝis la 5-a de februaro. Se iu scius pri aliaj, bonvolu informi pri tio en komentoj.

FOTOGALERIOJ

FILMOJ

BLOGENSKRIBOJ

Per Wordle por JES

•sabato, 31 Januaro 2009 • 2 komentoj

En blogo Mojose mi hodiaŭ legis pri Wordle – tre interesa ilo por krei vortajn grafikaĵojn. Jen kion eblas fari pere de ĝi:

Wordle-grafikaĵo pri JES

Finiĝis la lasta Ago-Semajno…

•ĵaŭdo, 8 Januaro 2009 • 10 komentoj

Pasis jam kelkaj tagoj post fino de AS, do mi po iomete revenas al realeco. Fakte estas iom strage. Ĉi-jara AS estis la plej longa en historio – daŭris 9 tagojn anstataŭ kutima kaj laŭnoma semajno. Tamen ial mi tute ne sentas tion. Tute male – mi sentas kvazaŭ ĝi daŭrus eĉ malpli longe ol kutime. Sed dekomence…

Pri la unua tago fakte malmulton mi povas diri. Kiel kutime dum alventago: akceptado, kisoj, brakumoj, longe ne viditaj vizaĝoj kaj ĉiam audebla krio “Saluuuuuton!”, do ĝenerale pluraj agrablaĵoj. De oficiala malfermo mi laŭeble plej rapide forkuris, ĉar mi malŝatas tiuspecajn solenaĵojn. Des pli kiam mi devas ion diri al mikrofono antaŭ publiko ;) Sekve la interkonan vesperon mi entute ne partoprenis, ĉar daŭris tiam ŝajne preparado de programtabulo. Kaj fakte tiu programtabulo por sekva tago estis fuŝita :/ En organiza ĉambro mi havis ie ankaŭ malnovan version de programo kaj knabinoj preparantaj la tabulon, ne sciante pri tio ŝajne miksis ilin. Do efike aperis en AS-ejo malĝusta programtabulo, kion mi rimarkis nur sekvan tagon matene. Tio kompreneble kaŭzis iom da kaoso, ĉar en junulargastejo mi pendigis la aktualan ;) Feliĉe poste ne plu okazis io tia kaj ni havis ĉiam aktualan programtabulon ;)

El la 28-a menciindas videokonferenco, kiun ni faris kun IS en Germanio kaj KS en Japanio. Fakte kavlito malbonis, de Japanio ni apenaŭ havis bildon, nur poste por iom pli longe sukcesis havi bildon de IS (tamen foje sen sono ;) ), sed ĉiukaze estis tre egrable vidi tiujn, kun kiuj mi ne povis ĉi-foje festi. Por la konferenco mi vestis ruĝan ĉemizon kun informo “Pro mi MIRO mojosas”, kiun mi ricevis de kroatoj. Koran dankon Tina! :) Vesperon ni pasigis en kulturdomo, kie unue okazis prezento de naciaj dancoj kaj similaj aferoj. Ni uzis tie tre interesan organizan trukon por dancigi homojn. La salono konsistis el scenejo kompreneble, granda malplena spaco antaŭ scenejo kaj seĝaro sur balkono. Do post prezento de lokaj dancoj kaj kantoj ni petis ĉiujn suben al la scenejon por fari komunan foton. Ĉiama E-fotisto Ivo restis sur balkono kaj nin prifotis. Nur tiam ni anoncis, ke fakte ni havas ankoraŭ unu surprizon. Al la subsceneja spaco revenis popola grupo kaj ekinstruis ĉiujn danci. Truko evidentiĝis ege sukcesa, ĉar plej granda parto de ĉeestantoj estis instruata kaj evidente ĝuis ;)

La 29-an finfine venis iom da ripozo, ĉar preskaŭ ĉiuj forveturis al iu el 2 ekskursoj, do almenaŭ ĝis posttagmezo estis sufiĉe trankvile. Poste mi jam translokiĝis al klubejo por prepari koncerton de Pafklik kaj Dolchamar. Fakte estis iom ne sufiĉe da tempo, ĉar Pafklik ne sukcesis vere provludi, tamen la koncerto estis tre bona. Tiuj, kiuj partoprenis malborkan AS-on certe rimarkis grandegan evoluon kiun faris Pafklik. Ja ili jam estas post eldono de la unua KD – “Fek al Esperanto”. Sekvis ilin Dolchamar, do ne povis esti malbone ;) Mi kiel rokemulo ege ŝatis. Kaj krom muzikistoj tre bonis la ejo. Estis tie ne nur ĉarma koncerta salono, sed ankaŭ vere perfekta drinkejo. Do oni simple nenion pli bezonis ;) Tuj post la koncerto ni ankaŭ surloke faris iom da diskejo, kiu ne esis tro sukcesa, tamen evidentiĝis ke Dolchamar kaj klubejaj sonteknikistoj (kiuj mem havas rokbandon) deziras plu ludi. Do tiel okazis spontana daŭrigo de la koncerto :)

Sekve venis KLF-tago. Komence ni tre timis, ke homoj havos ne sufiĉe da tempo por prepari standojn, tamen evidentiĝis ke estis tute male. Sub bonega organizado de Saŝenjka homoj faris tion pli rapide ol ni supozis kaj jam dum preparado komencis vagadi tra la salono, viziti la standojn kaj… formanĝi kaj fortrinki tion, kio devus resti por la foira parto ;) Rimarkindas ankaŭ, ke ĉi-jare ni sukcesis komenci ĝustatempe ;) Unue tedega, sed neevitebla malfermo kun ĉeesto de lokaj oficialuloj kaj tuj poste sursceneja prezentiĝo de nacioj. Bedaŭrinde ne ĉion mi vidis, ĉar ofte mi devis foriri por fari ion alian, sed estis preskaŭ kiel kutime. Krom unu kontribuanto, kiun mi eĉ ne volas rememori. Simple hontego. Sekvontjare ni devas demandi aliĝantojn, ĉu ili kapablas kanti ;) Cetere al mi tre mankis Tifen, kiun mi ĉiam ŝategas aŭskulti. Ankaŭ danoj pasintjare ege impresis min kaj ĉi-foje bedaŭrinde ne ĉeestis. Do eble venontjare sukcesos. Post tiu prezentiĝo de nacioj venis foira parto, por kiu mi esperas, ke tamen restis io por manĝi kaj trinki. Mi bedaŭrinde tute ne vidis tion, ĉar dume necesis prepari koncerton. Komence ludis Dolĉamar kaj La Perdita Generacio, do estis multe da konektado kaj ordigado sur scenejo. Fine estis Jomo, kaj do por li jam facilas ĉion organizi ;) Post la KLF mi iris kun amikino al sonreĝisorejo por repreni registrilon. Vojo tien estis tre longa kaj komplika: unue malantaŭ la scenejon, pordo, koridoro, pordo, ŝtuparo, denove kelkaj pordoj kaj koridoroj, sekve tra iu sportejo kaj fine kaŝitaj pordoj en vendejeto. Fakte vojo estus tamen eltenebla, se ne estus dume kelkaj memfermiĝantaj pordoj, kiujn eblas malfermi nur de unu flanko. De la dua mlafermeblas nur per ŝlosilo, kiun ni ja kompreneble ne havis. Do iel ni trafis al ŝtuparo, de kie ne eblis foriri ;) Do ni tuj klopodis telefoni al aliaj amikionoj, por ke ili savu nin. Nur la tria akceptis telefonvokon, sed bedaŭrinde malbone komprenis mian klarigon kaj ne liberigis nin. Feliĉe finfine aperis sonteknikisto, kiu havis bezonatan ŝlosilon kaj ni sukcesis foriri…

La 31-a signifas kompreneble novjaran balon. Preparado al ĝi iris fakte sufiĉe glate kaj multe pli rapide ol pasintjare. Fakte la balon mi neniam iel vere ŝatas, sed ĉi-jare estis aparta afero. Fek’ al nova jaro, ĉar duonhoron poste komenciĝis nova epoko! Se vi ankoraŭ ne scias pri kio temas, simple spektu la filmeton, kiun ni tiam prezentis.

La unua kiel ĉiam estas dorm-tago, do ĝis vespero nenio vere grava okazas. Jes, certe por frenezuloj estis eĉ novjara promeno je la 12-a, sed mi preferis iom ripozi ;) La 1-a de januaro estas la plej bona tago por prezenti Esperanto-aranĝojn okazontajn en la komenciĝanta jaro, do vespere ĝuste al tio ni dediĉis du horojn. Sekvis tion teatra horo kadre de kiu aktoris partoprenantoj de AS, kiuj jam ekde komenco de la aranĝo ĉiutage provludis. Poste venis koncerto de Elena Melnikova, tamen bedaŭrinde ĝuste tiun tagon ŝi perdis voĉon :( Tamen okazis ŝia instrumenta koncerto kune kun Kirill. Iom bedaŭrinde, ĉar mi ege esperis aŭdi ion de Janka Djagileva, sed ja tiukaze eble alian fojon.

La 2-a de januaro fakte ankaŭ estis relative trankvila. Parto de homoj iris al ekskurso, aliaj frekventis tagan programon aŭ vagadis en la urbo. Vespero denove en klubejo, do mi estis pli frue, ĉar necesis prepari ĉion kune kun La Perdita Generacio. Fakte tiam mi ekpensis, ke eble tamen iam mi revenu al ideo fariĝi sonreĝisoro ;) Tiu laboro kun miksotablo, agordigado de sono por ke ĉio estu perfekte fakte tre agrablis. Eble pro tio, ke estis LPG ;) Unue koncertis tamen Georgo Handzlik, kiu vekis intereson ĉefe dank’ al fivortaj kaj ŝercaj kantoj. Sekve okazis prezento de konkursaj poemoj, en kiuj ĉiu vorto komenciĝis per la sama litero. Vere amuzis tion aŭskulti. Krome brilegis poemo de Xose. Ĝiaj vortoj fakte ne komenciĝis per la sama litero, sed ĝi bonege kaj ŝerce priskribis jam poiom finiĝantan Ago-Semajnon. Fine estis koncerto de LPG. Ŝajnas al mi, ke ĝuste ili ricevis la plej grandan aplaŭdegon dum la tuta AS. Tamen ial kaj al publiko kaj al LPG-anoj la koncerto ŝajnis iom mallonga. Do ni interkonsentis, ke tio ankoraŭ ne estu fino ;)

La 3-a denove estis ekskursa, do ankaŭ trankvila. Kelkaj iris montgrimpi al Poludnica, aliaj naĝi en Tatralandia. Mi anstataŭe portis seĝojn al lernejo ;) Por la lasta nokto mi fakte antaŭe planis nenion specialan antaŭvidante, ke pluraj jam devos forveturi, do devus funkcii kinejo, drinkejo ktp. Tamen dume mi faris ŝanĝojn en la programo – forigis kinejon kaj en ĝia ĉambro faris adiaŭan feston. Je noktomezo komenciĝis sekva kaj miaopinie la plej bonega koncerto de La Perdita Generacio. Estis simple magie. Ne estis tie scenejo, do ili ludis, kantis kaj dancis kune kun publiko. Kaj fakte ankaŭ tion, kion la publiko mendis. Kreiĝis vere nekredeble intima etoso. Mi eĉ iom ludetis kun ili dum “Malantaŭen”. Mi ne bone memoras, kiel nomiĝis la instrumeno. Ŝajne Karin diris “kazuo”. Temas pri iu interesa fajfilo al kiu oni devas kanti por fari la sonon ;) Du kandojn kune kun LPG prezentis ankaŭ Pafklik. Tamen ŝajne la plej interesa estis Labambo. Tomio fakte ne vere sciis kiel ludi, sed Richard diris la kordojn kaj funkciis! Kreiĝis eta rondo en kiu eĉ Tomio daŭre ludante gitaron kunlabambumis ;) Estas vere malfacile priskribi etoson de tiu lasta nokto. Oni simple devas sperti por kompreni tiun magiecon…

La 4-a… Ehh… Fuŝa tago – mi ne ŝatas forveturtagojn :P Salutado la unuan tagon estas multe pli agrabla ol adiaŭado la lastan. Krome multegas tiam laboro. Kaj finfine venas tempo forveturi. Fakte ankaŭ ĉi-tie estis iom da surprizoj. La tagon antaŭ fuŝiĝis nia aŭto, do necesis reveni unue buse al Krakovo kaj sekve trajne al Varsovio. Do kiam mi matene la sekvan tagon atingis hejmon mi tuj iris dormi. Bedaŭrinde mi tradormis lecionojn en universitato, kiuj komenciĝis ej la 14-a, sed tiam por mi tutegalis, ĉar mi ĉiukaze ne vere volis ilin partopreni ;) Anstataŭe mi vespere esperantumis ĉe komputilo kaj aŭskultis LPG-n por pludaŭrigi etoson de ĵus finiginta lasta Ago-Semajno…

Postsomera reveno (3-a parto)

•lundo, 6 Oktobro 2008 • Komentoj malŝaltitaj ĉe Postsomera reveno (3-a parto)

Finfine mi sukcesis verki artikolon por “Pola Esperantiso”, do mi povas tuj reveni al blogado. Jen la tria parto de la rakonto. Kaj por tiuj kiuj laste ne vizitis mian retejon mi rekomendas la 1-an kaj la 2-an partojn.

Eble ĝuste dank’ al mistereco de la trajno ni povis tre komforte vojaĝi solaj en kupeo, ĉar simple estis tiom malmulte da homoj. Ni atingis Bratislavon kaj tie mi povis provi, kiom la pola lingvo similas al la slovaka. Mi konstatas, ke ĝi similas sufiĉe por ekscii kiel trafi unue al busa stacidomo, sekve al Modra-Harmónia kaj fine al studenta domo kie okazis ĉi-jare Somera Esperanto-Studado. Tien mi venis bedaŭrinde nur por du tagoj, tamen estis tre agrable. La etoso estis iom alia ol kutime ĉe E-renkontiĝoj. Ĝi ŝajne ankoraŭ ne estis tiom Esperantista, ĉar ĉeestis multegaj novuloj. Dum io kvazaŭ dancvespero, ni eĉ ne sukcesis enkonduki Labambon, ĉar ni tro malmultis kompare kun novuloj ;) Alian vesperon mi venis al la teretaĝo por kontroli kio okazas kaj trovi nian kompanion. Kompreneble mi tuj direktiĝis al drinkejo, sed tie neniu estis. Post iom da cerbumado mi sukcesis elpensi, ke ekzistas gufujo kaj eble ili estas tie. Kaj mi ne eraris ;) Do por mi estis kvazaŭ eta inaŭguro, ĉar mi ŝajne de kelkaj jaroj ne vizitis gufujon dum Esperantaj aranĝoj. Nu, dum IJK en Szombathely mi vizitadis gufujon, sed nur por foriri tra fenestro al tegmento de la konstruaĵo ;) Evidentiĝis, ke ankaŭ en gufujo oni povas agrable pasigi tempon ludante anasĉasadon (kartludo, kiun Paŭlo elprenis de sia senfunda sako ;) ). Sekve al SES venis ankaŭ Marek. En Modra-Harmónia li intencis atingi kaŝujon, do tiam mi akompanis lin. Temas pri geokaŝado, do serĉado de “trezoroj” havante priskribon de kaŝujo kaj ĝiajn koordinatojn. Pri geokaŝado mi antaŭe legis, sed neniam pli frue spertis, do estis ia novaĵo por mi. La serĉado estis tre amuza pro du kialoj. Unue, ni ne havis bonan priskribon kiel atingi la lokon, nur koordinatojn, do ni bedaŭrinde elektis malbonan vojon gvidantan tra arbustoj kaj kampoj. Dua malfaciligo liĝiĝis kun ĵus fortrinkita tuta botelo da bonega loka vino ;) Tamen ni sukcesis atingi la lokon kaj trovi kaŝujon.

Post du tagoj en Slovakio ni veturis jam kun Marek al Brno, kie denove atendis min labora parto de la vojaĝo. Jes, temas kompreneble pri venontjara IJK en Liberec’. Tamen por iom forkuri de temo ligita al laboro mi menciu bongustaĵon troveblan en Ĉeĥio kaj Slovakio. Temas pri “vyprážaný syr” – fritita fromaĝo. Dum vizito en Brno mi manĝis ĝin ŝajne minimume du-foje tage ;) Mi rekomendas ĝin en ĉiu formoj, povas esti en bulko aĉetita en memserva rapidmanĝejo, sed ĝi ankaŭ povas roli kiel ĉefplado de tagmanĝo en restoracio. Do nepre estante en Ĉeĥio aŭ Slovakio provu “vyprážaný syr” :]

Bedaŭrinde tiel finiĝis mia eksterlanda feriado ĉi-somere. Estis tri vere bonegaj semajnoj, kiujn mi volonte senĉese ripetadus, se nur eblus ;)

La rakonto tamen ankoraŭ ne finiĝis, ĉar poste ankaŭ en Pollando mi iom vojaĝis. Do baldaŭ venos la 4-a parto.

Postsomera reveno (2-a parto)

•mardo, 30 Septembro 2008 • 4 komentoj

La unuan parton de la rakonto pri mia ĉi-jara somero mi finis per IJK en Szombathely. Jen la dua parto.

Poste mi iris al MIRO en Kroatio. La mallongigo ĉi-jare signifis Magiverdan Internacian Renkontiĝon. La aranĝo okazis en ĉarma urbeto Duga Resa, en bonega ejo, apud belega rivero kaj, kio plej gravas, kun perfeka kompanio. Estis por mi la plej neforgesebla parto de la somero. Bedaŭrindas, ke ĝi daŭris nur unu semajnon, ĉar tiel mi povus pasigi minimume monaton ;) Dume okazis kelkaj aparte interesaj aferoj. Ekzemple unu posttagmezon mi kun amikino iris promenadi al apudaj montetoj. Ni promenis, promenis kaj finfine kiam ni sukcesis foriri de arbaroj kaj montoj ni rimarkis, ke komenciĝas iu civilizo. Evidentiĝis, ke estis Karlovac, urbo kiu laŭ normala vojo troviĝas 15 kilometrojn for de Duga Resa. Ni promenis ĉirkaŭvoje pli ol 20 kilometrojn. Do, se ni jam atingis komencon de la urbo ni decidis viziti ĝin kaj reveni per vespera buso. Estis tre agrabla ekskurseto, des pli, ke organizitajn ekskursojn mi ne partoprenis pro manko de mono ;) Ankaŭ aparte interesaj kaj fruktodonaj estis longaj bierumadoj kun Rolf, sed pri tio iam poste. Menciindas ankaŭ kulinara festivalo. Ŝajne ĉiuj regulaj partoprenantoj de E-aranĝoj tuj deziras fuĝi aŭdante pri Kultur-Lingvaj Festivaloj, ĉiam preskaŭ la samaj. Sed dum MIRO estis aliel. Tie okazis festivalo, kie oni povis gustumi manĝojn de diversaj landoj. Ni preparis supon – blankan barĉon (baldaŭ mi publikigos recepton) kun ovoj. Mirinde, al mi plej bongustis belga manĝo, florbrasiko kun kolbaso kaj terpomoj, kiu tamen en opinio de belgoj estis farita fuŝe ;) Por la festivalo estis eldonita kuirlibreto kun ĉiuj receptoj. Ankoaraŭ mi ne havis tempon ĝin utiligi, sed iam mi devas provi. Aĥ kaj kompreneble mi devas informi, ke ankaŭ dum MIRO oni sukcesis liveri malhelan bieron. Mia peto estis solvita eĉ pli rapide ol mi supozis, ĉar ene de unu horo ;) Dankegon al la organizantoj, al Tina, Kaja, Dag kaj ĉiuj kiuj helpis al ili. Estis brile kaj neforgeseble. :)

Sekve por 3 tagoj mi iris al Zagrebo, do plilonĝiĝis iomete bona etoso de MIRO. Ja ŝajne triono aŭ eĉ duono de MIRO-partoprenantoj faris same ;) Aparte restis en mia memoro kroata vespermanĝo ĉe Kaja, kie kolektiĝis ĉiuj Esperantistoj ankoraŭ restantaj en Zagrebo. Mi ne memoras kiom da estis, ŝajne pli ol 20. Ĉirkaŭ noktomezo ni ĉiuj iris serĉi klubon en la urbo por distriĝi nokte. Ni vizitis ĉiujn kvar klubojn en la kvartalo. Kaj imagu, ke ĉiuj estis fermitaj ;) Do finfine ni revenis al loĝejo de Kaja kaj tie pasigis nokton. Tiel finiĝis kroata parto de la vojaĝo. Tio estis mia dua vizito en Kroatio kaj mi sincere rekomendas vizit tiun landon. De la unua vizito mi plej bone memoras belegajn urbojn Dubrovnik kaj Split, kaj nacian parkon de Plitvička-lagoj. Post ĉi-jara vizito mi rekomendas ankaŭ Zagrebon, kiu aparte belegas pro malnova urbocentro, en kiu estas nek aŭtoj, nek busoj, sed nur tramoj :) Oni nur devas ege atenti en zagreba trajnstacidomo. Sur anonctabulo kaj en horaro, internacia trajno de Split al Prago aperis kiel iu enlanda trajno, eĉ ne veturanta al la landlimo. Feliĉe kun helpo de Tina ni sukcesis atingi ĝustan vagonon de la mistera trajno ;)

Kaj kompreneble baldaŭ venos la 3-a parto ;)

Postsomera reveno (1-a parto)

•lundo, 29 Septembro 2008 • 1 komento

En antaŭa enskribo mi supozis, ke mi denove metos ion ĉi tie jam junie, sed jen kio okais – anstataŭe mi havis someran paŭzon de blogado. Kaj nun resumo de plej gravaj eventoj.

Junio pasis ne tiom agrable, ĉar plenŝtopite de ekzamenoj. Fekaj ekzamenoj, plejparte malsukcesaj. Tio estas bedaŭrinde por mi plej granda malavantaĝo de Esperanto-agado. Tro da okupoj kaj studoj tuj fuŝitaj, jam dua jaro ripetata. Jes ja ĉiam estas mia elekto ĉu mi lernas aŭ faras ion por Eo, sed mi estas tro malforta por elekti lernadon ;) Esperanto ĉiam venkas kaj tion mi iam finfine devas ŝanĝi, ĉar certe ne estus tro bone, se mi estus sukcese forĵetita de la universitato. Unufoje mi jam estis, sed tiam mia ankoraŭ havis ŝancon reveni. Mi revenis, sed la duan fojon oni tion ne permesos. Do mi ne plu havas elekton, dum vintra ekzamensesio mi simple devas sukcesi. Espereble…

Feliĉe post tiu malfacila periodo venis somerferioj, kiujn mi senpacience atendis. Nun mi povas diri, ke estis plej bonaj somerfrioj de kelkaj jaroj. Mi vere ĝuis kaj volus ripeti ;)

Komenciĝis en centra trajnstacidomo en Varsovio, kelkajn tagojn antaŭ forveturo. Ni venis tien por aĉeti biletojn al Budapeŝto. Normale ĉio irus glate, sed ni bezonis 11 biletojn – malsamajn biletojn… Sep homoj kadre de grupa bileto tien kaj reen, du homoj kun unudirekta Sub26-bileto, unu kun rabato por studento de doktorigaj studoj kaj unu kun rabato por fervojista familio. La aĉetado daŭris precize unu horon kaj dek minutojn. Ĉe fino kasistino, kiu dume kelkfoje eraris, jam komencis mallaŭte fivorti. Tamen ni sukcesis aĉeti ĝustajn biletojn kaj post kelkaj tagoj veturi dekunuope al la IJK en Szombathely.

La IJK mem fakte meze plaĉis al mi. Eble pro tio, ke mi estis tro okupita. Okupita de TEJO-komitatkunsidoj, de interparoloj rilataj al IJK2009, al PEJ-E@I-Seminario kaj al ĉiuj similaj aferoj. Aparte tiuj aferoj estas tre bonaj, sed tiel kunigitaj estas tre lacigaj. Ankaŭ mi ne ŝatis, ke kelkaj vere bazaj organizaj aferoj estis ne solvitaj kaj evidentiĝis nesolveblaj ankaŭ dum la aranĝo. Kiel ekzemplo povas roli manko de akvovarmigilo en memzorganetjo. Varmigado de akvo sur elektra kuirilo foje daŭris duonhoron. Bone ke mi almenaŭ havis taŭgajn metalajn ujojn por kuiri, ĉar plejparto de memzorgantoj ne havis. Do mi fariĝis loka centro de manĝilpruntado ;) Tamen mi ankaŭ devas laŭdi, ĉar alia mia peto estis perfekte solvita. Temis pri malhela biero, kiu komence mankis en drinkejo, sed ŝajne de merkredo jam haveblis. Kaj bongustis :)

Ĉi-tie mi finas la unuan parton por ne trolongigi la tekston. La dua parto jam pretas kaj eĉ pli longas, do mi aperigos ĝin post kelkaj tagoj. Fakte mi devus verki artikolon por la Pola Esperantisto kaj anstatŭ tio mi malŝparis vortojn por propra blogo ;) Do por PE mi espereble verkos morgaŭ :P

Kaj fine mi ankoraŭ volus danki al Tomio el la Perdita Generacio, kiu iom instigis min reveni al verkado ĉi tie. Agrablas scii, ke iuj tamen legas ;)

PEJ-kunveno kaj fotoj

•dimanĉo, 18 Majo 2008 • 1 komento

Iom longe mi ne skribis, kompreneble pro manko de tempo. Kaj tiun tempon rabis al mi interalie preparoj por PEJ-kunveno kiu okazos jam baldaŭ. Ĉiuj informoj, se iu intersiĝus, troveblas ĉe kunveno.pej.pl. Eble mi devus prepari ĉi-ĉion tiom haste, se mi ne veturus merkrede al Litovio por Boatado kaj Ĵurnalista Kongreso. Sed mi revenos nur tuj anatxu la Kunveno, do necesas ĉion jam prepari.

Krome mi antaŭ nelonge metis en mian facebook-profilon iom da fotoj. Ili estas videblaj ne nur por uzantoj de facebook, sed nur ili povas la fotojn komenti. Do mni invtas ĉiujn spekti fotojn en tiuj tri galerioj: Etaĵoj, Esperantio, Lokoj.

Sekva enskribo verŝajne nur post la Kunveno, do jam junie, ĉar pli frue bedaŭrinde mankos tempo…

Longa semajnfino – brila ideo

•dimanĉo, 4 Majo 2008 • 4 komentoj

Poloj estas tre inventemaj. Ĉiujare fine de aprilo (kaj precipe dum ĝia lasta tago) multaj poloj streĉiĝas plenumante impostdeklarojn kaj viciĝante en oficejoj por doni ilin. Jes, oni rajtas tion fari dum 4 monatoj tamen plej multaj lasas tion por la lasta tago. Eble ili ĝojas revidi tiun amason da homoj. Mirinde ĉi-jare tio iris sufiĉe glate. Mirinde, ĉar okazis striko de oficistoj. Ne laboris de 30 ĝis 75 procentoj de oficistoj depende de impostoficejo. Feliĉe tiun 3-tagan strikon ili anoncis pli frue, do eble ĝuste dank’ al tio, malkiel kutime, pli multaj poloj solvis la aferon kelkajn tagojn pli frue. Tiam ili povis jam senstreĉe pensi pri ege bela pola kutimo: maja longa semajnfino.

Maja longa semajnfino kreiĝis dank’ al grupiĝo de tri festoj. La unua de majo, samkiel en multaj aliaj landoj, estas Tago de Laboro. Ĝi estas libera, do multaj ĝuas Ĉefe nelaboradon tiutage.

Ĉi tie oni povas rimarki iom malaperantan kutimon de unua maja manifestacio. Ĉiam malpli da maldekstrulaj aktivuloj vens manifesti. Tamen aliflanke ĉi-jare okazis sufiĉe multe da malgrandaj manifestacioj, ĉar antaŭ nelonge maldekstrulaj partioj denove iom multiĝis per divido.

Alia kutimo ne malaperas. Vetero kiel ĉiam primokis ĉiujn, kiuj decidis pasigi longan semajnfinon en la naturo. 1-an de majo posttagmeze hajlis. Dum sekvaj tagoj iom pluvis. Do kiel kutime…

La 2-an de majo ni festas Tagon de Flago, kiu bedaŭrinde almenaŭ oficiale ne estas libera de laboro, sed inventemaj poloj kutimas preni liberan tagon por la 2-a de majo, ĉar…

La 3-an de majo ni solenas datrevenon de la unua en Eŭropo kaj dua en la mondo konstitucia traktato. Eble ne multaj eksterlande tion scias, sed la Tria Maja Konstitucio proklamita en la 1791-a jaro estis (post usono) la dua en la mondo. Tio kompreneble jam estas oficiale libera tago, do prenante nur unu liberan tagon en laborejo (la 2-an de majo) oni havas minimume 3 liberajn tagojn.

Ĉi-jare bedaŭrinde la 3-a de majo estis sabate, do aldoniĝis al tio nur dimanĉo kaj ni havis 4-tagan semajnfinon. Plej oportune estis pasintjare, kiam la 1-a de majo estis marde kaj la 3-a – ĵaŭde. Tiam, prenante 3 liberajn tagojn (lundon, merkedon kaj vendredeon) oni povas ĝui 9-tagan “longan semajnfinon”. Semajnfino pli longa ol tradicia septaga semajno – brile ĉu ne? ;) Tia bela okazaĵo ripetiĝos en la 2012-a jaro, do mia jam antaŭgojas tiom longan semajnfinon.

Sed, por ke mi ne devu tiom longege atendi ĝis tiu longega semajnfino, helpos al mi religia festo Corpus Cristi, kiu okazos ĵaŭde la 22-an de majo. Do prifajfante vendredan lecionon en universiatato mi havos 4 liberajn tagojn, kiujn mi pasigos boatumante en Litovio. Mi ŝategas longajn semajnfinojn :)

Kaj al vi, karaj legantoj, mi havas demandon. Ĉu en aliaj landoj ankaŭ ekzistas tia kutimo? Ĉu ĉiam kiam aperas okazo oni kreas “longajn semajnfinojn”?

La 7-a PEJ-kunevno fine de majo

•mardo, 29 Aprilo 2008 • Komentoj malŝaltitaj ĉe La 7-a PEJ-kunevno fine de majo

Eble legas mian blogon iuj polaj gejunuloj kiuj ankoraŭ ne ricevis tiun informon, do mi tuj anoncas:

Fine de majo okazos en Varsovio sekva Kunveno de Pola Esperanto-Junularo. Pasis jam 2-jara kadencio de la nuna Estraro, do venas tempo elekti novan. Inter alie tiucele ni invitas vin por la semajnfino de la 30-a de majo ĝis la 1-a de junio. Bonvolu jam rezervi tempon :)

Pli detalaj informoj venos jam baldaŭ.

Dume Vi povas ekscii, kiel aspektis la antaŭa PEJ-kunevno, kiu okazis en Malborko. Tiucele mi rekomendas raporton en RAR formato (5,13 MB) aŭ ZIP formato (6,11 MB) kaj fotojn.

Demokratiiĝo – ĉu indas?

•vendredo, 18 Aprilo 2008 • 2 komentoj

„Mi esperegas, ke la ŝanĝoj en Belorusio ne okazus laŭeble plej longe. Ĉar «demokratiiĝo» plej ofte signifas kaoson, amasan malriĉiĝon, foje ankaŭ eksterlandan militan enmiksiĝon. Rememoru ĉiujn lastajn okazaĵojn, kiam iu “despota” lando demokratiiĝis…” – tian komenton lasis Slavik ĉe mia antaŭa enskribo „Belorusio vokas helpon”. Ĉu vere estas tiel? Rigardante „lastajn okazaĵojn” per kiuj Slavik verŝajne celis ekzemplon de Irako, oni povas tiel konkludi. Sed ĉu tio signifas, ke la sama scenaro okazus en Belorusio?

Miaopinie tiel ne eblas kompari. Situacioj de Belorusio kaj Irako absolute malsamas. Mi prefere koparus Belorusion al aliaj landoj de la mezorienta Eŭropo, kiuj jam spertis demokratiiĝon kaj nun ni povas vidi, kiel tio efikis. Pollando sukcesis demokratiiĝi en la 1989-a jaro kaj ekonomie komenco estis tre malfacila. Falis multaj ŝtataj entreprenoj, kies funkciado estis simple neracia. Postenojn perdis multaj homoj, kiuj aŭ neniam en sia vivo vere laboris, aŭ ilia laboro ne estis bezonata. Aliflanke aliaj ĝuste dank’ al tio povis utuiligi siajn talentojn aŭ laboremon por vivi multe pli bone ol antaŭe.

Rigardante ĉi ĉion el la ekonomia vidpunkto de post preskaŭ 20 jaroj klare videblas, ke Pollando faris grandegan civilizan paŝon antaŭen. Samo okazis en aliaj landoj de mezorienta Eŭropo. Ĉu en iu ajn el tiuj dekkelk landoj plejmulto de socio bedaŭras demokratiiĝon?

Kaj ja tiuj estas nur ekonomiaj avantaĝoj de demokratiiĝo, ĉar politikaj avantaĝoj almenaŭ por mi ŝajnas memkompreneblaj. Ĝuste tial mi esperas, ke Belorusio sekvos ekzemplon de aliaj landoj de nia regiono kaj baldaŭ demokratiiĝos.